KONTAKT

Kontakt

Obchodné oddelenie

Ing. Štefan Trnka
Telefónne číslo: +421 917 519 265
Mail: info@chateaukrupina.com

Riaditeľ výroby

Ing. Štefan Trnka
Telefónne číslo: +421 918 829 483
Mail: info@chateaukrupina.com

Adresa

Château Krupina s.r.o.
Osloboditeľov 13
963 01 Krupina

Spoločnosť

IČO: 47581042
DIČ: 2023977186
spol. v OR OS B. Bystrica, Odd. : Sro, Vl. 26157/S

Bankový účet

číslo účtu: 1240890000/1111
IBAN: SK31 1111 0000 0012 4089 0000
SWIFT kód BIC: UNCRSKBX

Kontaktný formulár

Meno:

E-mail:

Mobil:

Poznámka: